Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar

Als u zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van de Inkomstenbelasting aftrekbaar. De premies worden erkend als ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. Volgens de Wet Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. De voorwaarde is dat de uitkering wordt gedaan aan degene die de premie betaalt. De begunstigde moet dezelfde zijn als de verzekeringsnemer/premiebetaler.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

De uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn belast in box 1. Over de uitkering aan de verzekeringsnemer/premiebetaler moet de verzekeraar wettelijke loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet) inhouden en afdragen.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomstenbelasting
Als u periodiek premie voor een AOV betaalt, dan kunt u de premie in mindering brengen op uw inkomen bij de opgave van de Inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld voor het fiscaal aftrekken van de AOV premie

Uw bruto jaarinkomen is € 40.000,- waarmee u in belastingschijf 3 valt
U betaalt € 2.000,- premie per jaar voor uw AOV.
In dit geval betaalt u géén Inkomstenbelasting over de € 40.000,- maar u betaalt Inkomstenbelasting over € 38.000,-.
Dit scheelt € 2.000,-.
€ 2.000,- x 42% (schijf 3) = € 840,-.
In werkelijkheid is uw AOV premie: € 1.160,-.
Opgave AOV uitkering bij de Inkomstenbelasting
In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u een periodieke uitkering van de verzekeraar. Deze periodieke uitkering geldt als inkomen en dient u bij de Inkomstenbelasting op te geven.

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar